Stichting Flauto Nuovo Friesland

Stichting Flauto Nuovo Friesland is opgericht in 1991 en opgeheven op 07-01-2020.

Inzage statuten >

Financiële verantwoording 2016 >

Financiële verantwoording Stichting 2017 op internet

Financiële verantwoording Stichting 2018 op internet

Fiscaal nummer 813818758

Beloningssysteem

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden 3                                               Is er een directie/ dagelijks bestuur                            Ja

Is er een persoon in dienst?                                              Nee

Is er een raad van commissarissen/toezicht?                  Nee

Peter van Houten       Voorzitter                  Geen beloning

Grytsje Woudstra       Secretaris                 Geen beloning

Theo Szarzynski         Penningmeester      Geen beloning

Doelstellingen
De stichting heeft tot doel publiek kennis te laten nemen van de veelzijdigheid van de blokfluit en zijn muziek.

Kwaliteit
Stichting Flauto Nuovo Friesland staat voor kwaliteit, koestert cultureel erfgoed maar staat tevens open voor culturele vernieuwing.

Daarnaast wil de stichting ook andere culturele kunstvormen promoten en stimuleren.

Stichting Flauto Nuovo Friesland tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het organiseren van concerten van beroemde blokfluitisten, leerlingenconcerten, culturele avonden waarbij medewerking wordt gevraagd van bekende en minder bekende schrijvers, dichters en musici.

Tijdens concerten wordt aandacht besteed aan zowel oude muziek als aan hedendaagse composities.

Verschillende componisten kregen opdracht voor het schrijven van muziek speciaal voor blokfluit.

Topopleiding
Om kwaliteit te bieden heeft Stichting Flauto Nuovo Friesland voor enthousiaste en talentvolle blokfluitleerlingen Topopleiding Flauto Nuovo opgezet.

Gastlessen werden verzorgd door bekende blokfluitisten:
Erik Bosgraaf, Daniël Brüggen, Karel van Steenhoven, Bert Honig, Saskia Coolen, Jorge Isaac, Reine Marie Verhagen, Heiko ter Schegget, Tom Beets, e.a.

Financiële steun
Draagt u Stichting Flauto Nuovo Friesland een warm hart toe en wilt u haar activiteiten financieel ondersteunen stort dan uw bijdrage op NL 74 RABO 0307 8655 68 t.n.v Stichting Flauto Nuovo Friesland.

Omdat de stichting geregistreerd staat als ANBI is uw gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij voorbaat hartelijk dank!

Fiscaal nummer 813818758

Dagelijks onbezoldigd bestuur
Voorzitter: Peter B. van Houten
Secretaris: Grytsje Woudstra
Penningmeester: Theo Szarzynski

E-mail: stichting@flautonuovo.nl

Ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 41004019.
Inzage uittreksel KvK >

Topopleiding
Het bestuur van Stichting Flauto Nuovo Friesland heeft in augustus 2011 de Topopleiding Flauto Nuovo opgericht voor gemotiveerde en talentvolle blokfluitleerlingen van Flauto Nuovo of andere muziekscholen/privé instituten.

Culturele avond
Het bestuur organiseerde een culturele avond te Foudgum met medewerking van Tsead Bruinja, Martin Reints, Peter Möricke, Inne Bilker, Melvin van Eldik, Pamela Wolters, It Kwartet, Anneke Hoekman, Yorgos Pavlakos, Siebrich Douma en veel vrijwilligers.