Topopleiding Flauto Nuovo

In augustus 2011 heeft het bestuur van Stichting Flauto Nuovo Friesland voor talentvolle, enthousiaste en gemotiveerde blokfluitisten Topopleiding Flauto Nuovo opgezet. Inmiddels volgen 19 talentvolle leerlingen uit o.a. Dokkum, Damwoude, Groningen en Leeuwarden deze unieke opleiding.

Concerto grosso olv Anneke Hoekman

Concerto grosso olv Anneke HoekmanEster Terpstra met het slot uit Gentle Walker van Zana Clarke (tenorblokfluit en zangstem).

Leerlingen van Instituut Flauto Nuovo maar ook leerlingen van andere bevoegde blokfluitdocenten hebben zich opgeven voor deze opleiding.

Als jouw blokfluitdocent achter de opgave staat gaan we uit van de expertise van jouw docent en is het mogelijk het toelatingsexamen over te slaan. Neem dan contact op met Dinie Goedhart 0519-296219.

De opleiding
In 16 lessen (2 jaar) loopt, als een rode draad, de geschiedenis van de muziek.
Bekende gastdocenten uit binnen en buitenland geven les bij Topopleiding Flauto Nuovo.
De lessen worden gegeven op 8 zaterdagen per jaar van 13:00-17:30 uur. Zie rooster.

De opleiding wordt naast de individuele blokfluitles aangeboden.

De lessen worden uitsluitend gegeven door bevoegde blokfluitdocenten.

Er bestaat de mogelijkheid tot het behalen van het Flauto Nuovo Topdiploma.

Wil je in 2016-2017 geen lessen meer volgen dan dien je schriftelijk of per mail voor 1 juli 2016 op te zeggen.
Je ontvangt een ontvangstbevestiging als bewijs dat de mail is aangekomen.

Lessen
Solfège, Techniek, Muziekgeschiedenis, Muziektheorie, Samenspel, Podium presentatie, Luisteren naar muziek. Blokfluitspel waarbij extra aandacht wordt besteed aan hedendaagse blokfluitmuziek. Incidenteel en op verzoek van de leerling wordt ook pianoles gegeven.

Docenten
Stella Boggia
Dinie Goedhart
Anneke Hoekman

Schoolassistent
Hung-Yi Lin

Gastdocenten
Erik Bosgraaf, Karel van Steenhoven, Bert Honig, Saskia Coolen, Jorge Isaac, Maria Slobbe (ademtechniek), Ankie Jansen (Anqinea)-zang, Heiko ter Schegget, Ita Hijmans, Daniël Brüggen, Tom Beets, Yi-Chang Liang, Anneke Hoekman en Hidesato Sugiyama, Sascha Hommertz, María Martínez Ayerza, Lies van der Griend, e.a.

Anneke Hoekman

Anneke Hoekman

Data Topopleiding

zaterdag 16 april 2016– Barok Italië. Gastdocent Erik Bosgraaf en Ernst Reijseger. Docenten: Stella Boggia, Dinie Goedhart, Anneke Hoekman.

zaterdag 21 mei 2016Barok Duitsland. Docenten: Stella Boggia, Dinie Goedhart, Anneke Hoekman, Lies van der Grient.

zaterdag 28 mei 2016Concert Topopleiding, Grote of Martinuskerk-Dokkum, Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis, waarderingscollecte.

zaterdag 24 september 2016 Franse Barok.

zaterdag 29 oktober 2016
Docenten: Stella Boggia, Dinie Goedhart en Anneke Hoekman.

zaterdag 26 november 2016 Gastdocent María Martínez Ayerza

Volgende data volgen zo spoedig mogelijk!

Houten blokfluiten
Voor de topopleiding zijn een door de docent goedgekeurde houten sopraan en altblokfluit (a=440) verplicht. Een houten tenor- en/of basblokfluit is gewenst. Voor een conservatoriumopleiding is een handgebouwde altblokfluit (a = 415) vereist. Leerlingen kunnen tijdens de lessen gebruik maken van contrabasblokfluiten en het Renaissance-consort van de Italiaanse blokfluitbouwer Li Virghi.

Topopleiding Flauto Nuovo
De opleiding biedt een goede voorbereiding op het toelatingsexamen op een conservatorium.
Met de topopleiding krijgt de leerling de mogelijkheid om samen met andere talentvolle leerlingen extra lessen te volgen. Zo kan de leerling zich al musicerend op een leerzame, plezierige wijze verder verbreden en verdiepen in de blokfluit en zijn muziek.

InschrijvingTopopleiding Flauto Nuovo
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de leerling uitgenodigd voor het toelatingsexamen.
De examenkosten à € 50,- dienen vooraf te worden overgemaakt op NL74RABO 0307 8655 68 van Stichting Flauto Nuovo Friesland.

Lesgeld Topopleiding 2016-2017
Volwassenen € 300,-
Jongeren tot 16 jaar € 150– tot 21 jaar
en conservatorium studenten €200,-.

Comité van aanbeveling
De heer J. Jorritsma, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.
Mevrouw drs. M.C.M. (Marga) Waanders, Burgemeester Dongeradeel.
Erik Bosgraaf, docent blokfluit conservatorium Amsterdam.
Winnaar Nederlandse muziekprijs.
Jorge Oraison, gitarist.
Oud-docent Conservatorium Twente en Rotterdams Conservatorium (Codarts).
Eric Kroes, adviseur communicatietrajecten, fundraising, subsidiëring etc.
Reine Marie Verhagen, docent blokfluit Koninklijk Conservatorium, Den Haag.
Daniël Brüggen, docent blokfluit, conservatoria Utrecht en Den Haag.
Winnaar Edison klassiek met het Loeki Stardust Quartet.
Saskia Coolen, blokfluitist/gambist.
Oud-docent blokfluit conservatoria Hilversum en Amsterdam.
Winnaar Edison Klassiek met Camerata Trajectina.
Bert Honig, blokfluitist Ensemble Brisk.
Prof. Karel van Steenhoven, docent blokfluit Hochschule für Musik, Karlsruhe.
Winnaar Edison klassiek met het Loeki Stardust Quartet.

Vraag de gratis brochure aan: stichting@flautonuovo.nl

Concerten en Topopleiding Flauto Nuovo werden in 2013-2014 mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van:
-Particulieren
-SNS-Reaalfonds
-VSB fonds
-P.W. Janssen’s Friesche Stichting
-Provinsje Fryslân
-Lammert Koopmans Stichting
-Gemeente Dongeradeel
-Stichting Ritske Boelema Gasthuis
en Collectes.